12 lutego

 

Warszawa wziął udział w posiedzeniach Komisji Ustawodawczej
13 lutego

 

Warszawa uczestniczył w Seminarium Rady Europy poświęconym wykonywaniu wyroków Trybunału Praw Człowieka przez Polskę
14 lutego

 

Opole wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
15 lutego Opole Na zaproszenie prezesa PGE GiEK S. A wziął udział w inauguracji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole
18 – 20 lutego Warszawa wziął udział w 49. posiedzeniu Senatu RP oraz w posiedzeniach Komisji Ustawodawczej i Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
26 lutego –

1 marca

Malta uczestniczył w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy