2 – 3 lipiec  Warszawa wziął udział w 57. Posiedzeniu Senatu RP i w posiedzeniach Komisji Ustawodawczej i Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. 
4 lipca Warszawa uczestniczył w uroczystym 58. Posiedzeniu Senatu RP VIII kadencji z okazji 25 lat odrodzenia Senatu oraz, na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w spotkaniu w ogrodach Pałacu Prezydenckiego.
9 – 10 lipca Warszawa był obecny na posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej, a na zaproszenie Ambasadora Kazachstanu w Polsce uczestniczył w seminarium „Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych.
22 lipca Warszawa wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Ustawodawczej.
23 – 24 lipca Warszawa uczestniczył w 59. posiedzeniu Senatu RP i posiedzeniach Komisji Ustawodawczej.