3 kwietnia Warszawa wziął udział w spotkaniu przedstawicieli Polsko-Tureckiej Grupy Parlamentarnej z przewodniczącym Wielkiego Zgromadzenia Turcji – Cemil`em Cicek`em
4 kwietnia Opole na zaproszenie marszałka województwa opolskiego uczestniczył w gali z okazji wręczenia nagród laureatom konkursu „Opolska Marka” zorganizowanej w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym
7-12 kwietnia Strasburg uczestniczył w posiedzeniu wiosennej sesji Rady Europy
14 kwietnia Opole spotkał się z dyrektor Instytutu Śląskiego – dr inż. Katarzyną Widerą. Tematem spotkania była trudna sytuacja związana ze zbyt niskim finansowaniem Instytutu i nauki polskiej
16 kwietnia Opole na zaproszenie marszałka województwa opolskiego – Andrzeja Buły uczestniczył w debacie pt.: Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy” powiązanej z realizacją projektu badawczego we współpracy z Centrum im. Adama Smitha „Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy
23 kwietnia Warszawa wziął udział w posiedzeniach komisji senackich : Komisji Ustawodawczej i Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
24-24 kwietnia Warszawa był obecny na 53. posiedzeniu Senatu RP
28 kwietnia Opole uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Opolskiego Centrum Onkologii