27 XI – 2 XII Mołdawia jako sprawozdawca Rady Europy ds. Mołdawii przebywał w Kiszyniowie i Autonomicznej Republice Gagazji z misją obserwacyjna wyborów parlamentarnych w Mołdawii 
3 – 4 XII
Warszawa
uczestniczył w 66. posiedzeniu Senatu RP i w posiedzeniach senackiej Komisji Ustawodawczej 
8 XII
Opole
wziął udział w debacie pt. „Mołdawia w drodze do Unii Europejskiej” zorganizowanej w ramach projektu „Partnerstwo Wschodnie” przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu i Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego 
10 – 13 XII
Paryż
uczestniczył w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. 
17-19 XII
Warszawa
był obecny na Uroczystym Zgromadzeniu Posłów i Senatorów z udziałem Prezydenta Ukrainy Petro Poroszenko, a także na 67. posiedzeniu Senatu RP. Wziął także udział w Spotkaniu opłatkowym posłów i senatorów z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
17-19 XII
Warszawa
na spotkaniu Polskiej Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy został wybrany na przewodniczącego Delegacji do Strasburga
30  XII
Warszawa
uczestniczył w posiedzeniu budżetowym Komisji Nauki, Edukacji i Sportu