4 czerwca    Warszawa uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 
5 – 6 czerwca Warszawa wziął udział w 55. posiedzeniu Senatu RP i w posiedzeniach senackich Komicji Ustawodawczej i Komisji Nauki Edukacji i Sportu.
10 czerwca Warszawa był obecny na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej.
11 – 12 czerwca Warszawa wziął udział w 56. posiedzenie Senatu RP i w posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Ustawodawczej.
24 czerwca Opole uczestniczył w posiedzeniu Rady Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji „Pro-Lege”.
30 czerwca Opole wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Centrum Onkologii w Opolu.