2 wrzesień

Dubrownik

wziął udział w posiedzeniu Biura Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

 

3-6 wrzesień

Paryż

uczestniczył w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
10 września

Warszawa

wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej
16-17 września
Warszawa     
był obecny na posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

 

17 września Warszawa spotkał się z panią Ambasador Bośni i Hercegowiny –  Koviljka          Špirić w sprawie rozpatrzenia raportu Rady Europy dotyczącego Bośni i Hercegowiny 
19 września
Warszawa
uczestniczył w spotkaniu marszałków Sejmu RP i Senatu RP zSekretarzem Generalnym Rady Europy – Thorbjørn Jaglandem. Tematem spotkania było omówienie znaczenia pomocy Rady Europy i Unii Europejskiej w pokonywaniu aktualnych wyzwań, przed jakimi stoi nasz kontynent oraz podejmowanie wspólnych wysiłków tych dwóch instytucji europejskich dla rozwiązywania problemów współczesności, w tym w zakresie migracji, walki z przemocą na tle narodowym i religijnym, promocji dialogu międzykulturowego czy edukacji obywatelskiej.
22 września
Korfantów
w imieniu Rady Europy wręczył na uroczystości „Piknik Europejski” Honorową Flagą Europejską przyznaną przez Radę Europy dla wszystkich mieszkańców gminy Korfantów, będąca zwieńczeniem współpracy zagranicznej.
29 – 30 września uczestniczył w jesiennej sesji Rady Europy, gdzie przedstawił raport dotyczący przeprowadzonego monitoringu w Republice Mołdovy