2-4 stycznia wziął udział w posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, a także Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
Warszawa
7-9 stycznia uczestniczył w 25. Posiedzeniu Senatu RP
Warszawa
14 stycznia uczestniczył w spotkaniu noworocznym parlamentarzystów województwa opolskiego zorganizowanym przez biskupa opolskiego Andrzeja Czaję
Opole
16 stycznia uczestniczył we wspólnym posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
Warszawa
17 stycznia Spotkał się z Ambasadorem Mołdawii w Polsce – Iurie Bodrug`em.
Warszawa
20-26 stycznia przebywał w Strasburgu, gdzie uczestniczył w sesji zimowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
Francja
21 stycznia został wybrany, jako drugi z Polaków w historii Rady Europy, na przewodniczącego jednej z działających w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy komisji – Komisji Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów. Pierwszym i jak do tej pory jedynym przewodniczącym komisji przy radzie był poseł Tadeusz Iwiński, ponad 10 lat temu. Kandydaturę prof. Piotra WACHS wysunął zarząd Rady Europy, a zaakceptowała, w drodze głosowania, komisja.
W skład Komisji wchodzi 50 przedstawicieli z różnych krajów Europy. To wybór na okres roku, z możliwością jednej reelekcji.W przewodniczeniu zebraniom komisji będzie wspierać senatora trzech wiceprzewodniczących z trzech różnych krajów.

Senator Wach jest stałym członkiem i wiceprzewodniczącym polskiej delegacji parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Zasiada także w dwóch innych komisjach rady: komisji monitoringowej i komisji ds. gospodarki i rozwoju.

Strasburg
28 stycznia wziął udział w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, działającego przy Wojewodzie Opolskim, a poświęconym prezentacji założeń projektu Specjalnej Strefy Demograficznej i jego wpływu na procesy społeczno-gospodarcze w regionie w okresie spowolnienia gospodarczego
Opole
29-31 stycznia

 

uczestniczył w 26 posiedzeniu Senatu RP i posiedzeniach Komisji Ustawodawczej
Warszawa