29 września-
5 października
Strasburg
wziął udział w posiedzeniu jesiennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
14 października
Opole
był obecny na wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w Filharmonii Opolskiej.
15 października
Warszawa
uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
18 października
Warszawa
na zaproszenie Marszałka Województwa Opolskiego wziął udział w Regionalnym Święcie Edukacji, podczas, której wręczono mu nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego” Professor Opoliensis” za najważniejszą pracę naukową.
21 październik
Lublin
był obecny na konferencji naukowej pt. ” Mołdawia i Unia Europejska-od współpracy do integracji”, zorganizowanej przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych KUL i fundacje: Rozwoju KUL , Konrada Adenauera i Instytut Sądecko-Lubelski
23-28 października
Portugalia
Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów oraz Podkomisji ds. Młodzieży ,Edukacji i Sportu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy , które odbyło się w Lizbonie.
29-30 października
Warszawa
uczestniczył w 41. posiedzeniu Senatu RP.