5 marca

Warszawa

uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej
6 – 9 marca

Paryż

wziął udział w posiedzeniu Biura Rady Europy
10 – 12 marca

Paryż

przewodniczył obradom Komisji Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
15 marca

Warszawa

gościł i oprowadzał po gmachu Parlamentu RP uczniów z ZSZ nr 4 w Opolu
18 marca

Opole

uczestniczył w programie towarzyszącym obchodom „Dni Mołdowy na Opolszczyźnie” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, z wystąpieniem jako sprawozdawca Rady Europy ds. republiki Mołdawii
19 marca

Warszawa

wziął udział w posiedzeniach Komisji Ustawodawczej
20 – 21 marca

Paryż

uczestniczył w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
22 marca

Opole

wziął udział w posiedzeniu planarnym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Opolu poświęconym sytuacji na rynku pracy, patologii i konfliktom związanym z nieprzestrzeganiem praw pracowniczych w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników
25 marca

Opole

uczestniczył w uroczystości wręczenia Nagród Artystycznych Marszałka Województwa Śląskiego oraz Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska”