3 maja

Opole

uczestniczył w uroczystościach majowych zorganizowanych przez władze wojewódzkie Opolszczyzny i miasta Opola
4-5 maja

Cieszyn, Nawsie, Wędryna

na zaproszenie Marszałka Senatu RP wziął udział w obchodach Światowego Dnia Polonii i Polaków za granicą, które odbyły się w Republice Czeskiej
8 maja

Opole

uczestniczył w nadaniu tytułu doktora Honoris Causa Politechniki Opolskiej prof. Kazimierzowi Zakrzewskiemu, wybitnemu naukowcowi z zakresu elektrotechniki o specjalności maszyny elektryczne i uczonemu o uznaniu krajowym i międzynarodowym
9 maja

Katowice

wziął udział w uroczystości rozdania nagród Narodowego Centrum Nauki
14 maja

Warszawa

był obecny na posiedzeniach senackich komisji: Komisji Nauki Edukacji i Sportu oraz Komisji Ustawodawczej
15 – 16 maja

Warszawa

uczestniczył w 33.posiedzeniu Senatu RP oraz w Wielkiej Gali Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2013, która odbyła się w pałacyku Zamoyskich w Warszawie
19-26 maja

Manchester Wielka Brytania

przewodniczył wspólnemu posiedzeniu Komisji Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z Izbą Gmin Wielkiej Brytanii poświęconemu mediom.
27-31 maja

Paryż

Francja

uczestniczył w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.