3 – 4 lutego

Warszawa

uczestniczył we wspólnym posiedzeniu senackich komisji: Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
8 lutego

Warszawa

wziął udział w 25. posiedzeniu Senatu RP
6-12 lutego

Monako

przewodniczył misji obserwacyjnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wyborów parlamentarnym w Księstwie Monako
19-21 lutego

Warszawa

wziął udział w 27. posiedzeniu Senatu RP
25 lutego

Opole

Uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu