6-7 listopada
Warszawa
uczestniczył w międzynarodowej konferencji ”Prawo do Kultury” zorganizowanej przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, a poświęconej dostępowi do kultury w integrującej się Europie
7 listopada
Warszawa
wziął udział w posiedzeniach Komisji Ustawodawczej
8 listopada
Opole
uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Opolskiego Centrum Onkologii
11 listopada
Opole
wziął udział w uroczystościach towarzyszących wojewódzkim obchodom Święta Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej
12 lisopada-14
Warszawa
przebywał w stolicy, gdzie uczestniczył w 43. posiedzeniu Senatu RP
20-23 listopada
Austria
uczestniczył w posiedzeniu Biura i Komisji Stałej Rady Europy, które tym razem odbyło się w Wiedniu.
29 listopada
Opole
Wziął udział w konferencji pt. ” W drodze do mety – Europejski Fundusz Społeczny, dotychczasowe osiągnięcia oraz nowa perspektywa na starcie” zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu