2-3 lipca

Warszawa

uczestniczył w posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
3-4 lipca

Warszawa
wziął udział w 36. posiedzeniu Senatu RP
10-12 lipca

Warszawa

uczestniczył w 37. posiedzeniu Senatu RP oraz w posiedzeniach senackiej Komisji Ustawodawczej
15-17 lipca

Szwajcaria

 

W Zurchu uczestniczył w posiedzeniu Doraźnej Komisji ds. reformy piłki nożnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i FIFA (MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI PIŁKI NOŻNEJ), której przewodniczy od 1998 r. Blatter Joseph „Sepp” Blatter – szwajcarski  ekonomista i działacz sportowy