2-4 grudnia
Paryż
był obecny na posiedzeniu Komisji Kultury, Nauki, Edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
5 grudnia
Warszawa
wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
6 grudnia
Warszawa
z okazji 100. rocznicy urodzin BŁ. Ks. P. H. M Stefana W. Frelichowskiego uczestniczył w konferencji towarzyszącej tym obchodom
7 grudnia
Opole
wspólnie z Senator Republiki Francuskiej Jean Piere Leleux wzięli udział w debacie telewizyjnej na temat” Przyszłość Europy” zorganizowanej przez TVP Opole
10-11 grudnia
Warszawa
przebywał w stolicy, gdzie uczestniczył w posiedzeniach  Komisji Ustawodawczej;  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz w spotkaniu opłatkowym senatorów i pracowników Kancelarii Senatu
12-14 grudnia
Paryż
wziął udział w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
17-19 grudnia
Warszawa
był obecny na  46. posiedzeniu Senatu RP oraz na posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej
20 grudnia
Opole
uczestniczył w spotkaniu opłatkowym pracowników Politechniki Opolskiej.