1-4 czerwca

Niżnew Nowogrod

Rosja

uczestniczył w V Forum Regionów Polska-Rosja
4 czerwca

Warszawa

wziął udział w posiedzeniu Komisji  Nauki Edukacji i Sportu oraz Komisji Ustawodawczej
5-6 czerwca

Warszawa

uczestniczył w 34. posiedzeniu Senatu RP
13 czerwca

Warszawa

wziął udział w posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
17 czerwca
Opole
wziął udział w uroczystości otwarcia nowych pomieszczeń Oddziału Hematologii i Onkologii Hematologicznej Szpitala Wojewódzkiego  w Opolu.
19-20 czerwca
Warszawa
uczestniczył w 35.posiedzeniu Senatu RP oraz w posiedzeniach senackiej Komisji Ustawodawczej.
24-28 czerwca

Strasburg

był obecny na posiedzeniu sesji letniej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy