2 wrzesień wziął udział w uroczystościach towarzyszących Dożynkom Wojewódzkim 2012
Gogolin
3-7 wrzesień uczestniczył w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

 

Paryż 
7-10 wrzesień Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy poświęconemu sytuacji politycznej na Białorusi
Paryż
11 wrzesień wziął udział w konferencji Problematyka rozwoju elektroenergetycznych sieci przemysłowych i dystrybucyjnych i 25. Międzynarodowych Targach Energetycznych ENERGERAB 2012

Bielsko- Biała
20 wrzesień uczestniczył w rozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu przez komisje konkursową
Opole
24 wrzesień wziął udział w uroczystym zgromadzeniu  Aglomeracji Opolskiej -nowej płaszczyzny współpracy 20. samorządów gmin tj. obszaru funkcjonalnego miasta Opola
Opole
25 wrzesień uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej
Opole