4 stycznia

uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Onkologicznego w Opolu

Opole

10 – 12 stycznia

wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej i 4. Posiedzeniu Senatu RP oraz w spotkaniu członków polskiej delegacji parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Warszawa

19 stycznia

był obecny na posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej

Warszawa

22 – 27 stycznia

będąc stałym członkiem i wiceprzewodniczącym polskiej delegacji parlamentarnej uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które odbyło się w Strasburgu

Francja

31 stycznia

wziął udział w posiedzeniach komisji senackich: Komisji Ustawodawczej i Komisji Edukacji, Nauki i Sportu

Warszawa