3-6 sierpnia

Warszawa

uczestniczył w 17. Posiedzeniu Senatu RP i w posiedzeniach Komisji Ustawodawczej

15-31 sierpnia

Przerwa urlopowa w działalności Senatu RP