2 marca

spotkał się z Ambasadorem Pakistanu w Polsce – Panem Murad`em Ali

Warszawa

3 – 4 marca

w Paryżu wziął udział w Konferencji z udziałem członków polskiego Zespołu Parlamentarnego ds. Przestrzeni Kosmicznej

Francja

5 – 6 marca

uczestniczył w posiedzeniu Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Francja

5 – 6 marca

wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej

Warszawa

12 – 13 marca

w Paryżu uczestniczył w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Francja

23 marca

zapoznał z działalnością Parlamentu RP i oprowadził grupę studentów Politechniki Opolskiej prowadzących działalność naukową w Pracowni Badań nad Kulturą przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Warszawa

24 marca

na zaproszenie Okręgowej Rady lekarskiej wziął udział w obradach XXX Okręgowego Zjazdu lekarzy Opolszczyzny, który odbył się w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu

Opole

27 marca

uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii

Warszawa

27 -29 marca

wziął udział w 8. posiedzeniu Senatu RP a także spotkał się i oprowadził po gmachu Parlamentu RP studentów z Politechniki Opolskiej – członków studenckiego koła naukowego „Koło Nauk o Administracji Ius publicum”

Warszawa