3-6 lipca

Warszawa

wziął udział w 15. Posiedzeniu Senatu RP i w posiedzeniach senackiej Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki Edukacji i Sportu

10 lipca

Warszawa

uczestniczył w spotkaniu członków Klubu PO z Premierem RP

24-26 lipca

Warszawa

wziął udział w 16. Posiedzeniu Senatu RP i w kolejnych posiedzeniach senackiej Komisji Ustawodawczej