1 grudnia

spotkał się z mieszkańcami Ozimka omawiając program Platformy Obywatelskiej „Plan dla Polski”, aktualne tematy i zgłoszone problemy dotyczące ich miasta i Opolszczyzny

Ozimek

2 grudnia

spotkał się z mieszkańcami Radomirowic w celu zaprezentowania programu Platformy Obywatelskiej „Plan dla Polski” i omówienia problemów dotyczących ich gminy i województwa opolskiego

Radomierowice

3 grudnia

spotkał się z mieszkańcami Opola by przedstawić program Platformy Obywatelskiej „Plan dla Polski” i zapoznać się z aktualnymi problemami dotyczącymi miasta i Opolszczyzny

Opole

5 grudnia

uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Ustawodawczej, a następnie w spotkaniu z Ambasadorem Azerbejdżanu w Polsce Hasanem A. Hasanowem

 Warszawa

 

6 grudnia

na Zamku Królewskim uczestniczył we wręczeniu nagród Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – Polskie Noble 2012, a następnie w konferencji Odnawialne Źródła Energii w praktyce, zorganizowanej przez Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej i Uniwersytet Rzeszowski, na którą zostali zaproszeni eksperci, szefowie firm energetycznych i przedstawiciele nauki

Warszawa

7 grudnia

spotkał się z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu, a następnie ze studentami Politechniki Opolskiej, kierunku Administracja, i działającymi w studenckim kole naukowym Nauk o Administracji Ius publicum

Opole

8 grudnia

spotkał się z mieszkańcami Opola w celu zaprezentowania programu Platformy Obywatelskiej „Plan dla Polski” i omówienia aktualnych tematów i zgłoszonych problemów dotyczących Opola i Opolszczyzny

Opole

11-13 grudnia

uczestniczył w 23. posiedzeniu Senatu RP

Warszawa

14 grudnia

spotkał się z uczniami klasy III Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu zapoznając ich z działalnością parlamentarna Senatu i Sejmu RP

Opole

18 grudnia

odebrał nagrodę za osiągnięcia naukowe II stopnia Ministra Nauki 2012

 Warszawa

 

19-21 grudnia

uczestniczył w 24. posiedzeniu Senatu RP i w spotkaniu opłatkowym senatorów i pracowników Kancelarii Senatu

Warszawa