1 czerwca

Francja

przebywał w Paryżu, gdzie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

4 czerwca

Opole

spotkał się ze studentami Wydziału Ekonomii i Zarzadzania Politechniki Opolskiej zrzeszonymi w Studenckim Kole Naukowym Nauk o Administracji Ius publicum,

a następnie udzielił wywiadu ankietowego doktorantce Uniwersytetu Śląskiego oraz francuskiego uniwersytetu Lille 2 – Agnieszce Kuczale, prowadzącej badania z zakresu socjologii polityki dotyczące senatorów III RP

5 czerwca

Opole

był obecny na posiedzeniu Zarządu Fundacji PRO LEGE w Opole, której misja jest ograniczenie i zapobieganie przestępczości, podnoszenie świadomości wiktymologicznej i rozbudzanie świadomości prawnej oraz poprawa bezpieczeństwa obywateli poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej

12 – 14 czerwca

Warszawa

uczestniczył w 13. Posiedzeniu Senatu RP i kolejnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej

17 czerwca

Opole

przyłączył się do mieszkańców Opola i Opolszczyzny biorącym udział w pikniku towarzyszącym obchodom Święta Województwa Opolskiego 2012 i 60-lecia działalności Radia Opole oraz Nowej Trybuny Opolskiej, które zostały zorganizowane na opolskim rynku

 

20 czerwca

Opole

z okazji Jubileuszu 20-lecia powstania Konsulatu Republiki Niemiec w Opolu wziął udział w tradycyjnym letnim grillu zorganizowanym przez opolski Konsulat

21 czerwca

Opole

wziął udział w postępowaniu konkursowym  wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu

25-29 czerwca

Francja

uczestniczył w posiedzeniu III sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy:

– z czterema wystąpieniami w sesjach plenarnych

– w wyborze zastępcy sekretarza generalnego Rady Europy oraz czterech sędziów Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, tym nowego sędziego polskiego.