5 wrzesień Jako organizator konkursu, w powiecie opolskim, „List do ojca” i sponsor nagród głównych spotkał się z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 w Opolu, gdzie wręczył nagrodę II stopnia Jakubowi Tomanikowi i wyróżnienie Dominice Dylewicz – uczniom klasy VIa. Senatorowi towarzyszyły: Opolska Kurator Oświaty – pani Halina Bilik i  pani redaktor Teresa Zielińska.
Opole
6 wrzesień Wspólnie z panią Haliną Bilik, Opolską Kurator Oświaty odwiedzili Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Ozimku, gdzie wręczyli nagrodę I stopnia uczennicy klasy VI -Magdalenie Łój, laureatce konkursu „List do ojca” oraz zaprosił ją, wraz z nauczycielka Małgorzatą Wronowską, na eliminacje centralne ww. Konkursu do Warszawy 23 września br.

Następnie złożyli wizytę w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach, podczas której wręczyli wyróżnienia uczennicom klasy VI: Magdzie Podżus i Annie Cierpisz oraz specjalne wyróżnienie pani Zofii Friedmann – nauczycielce, za wyjątkowe zaangażowanie wychowawcze i metodyczne w przygotowanie wszystkich uczniów z PSP w Karłowicach do konkursu.

 Ozimek
Karłowice 
7-10 wrzesień Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy poświęconemu sytuacji politycznej na Białorusi.
Paryż
11 wrzesień Uczestniczył w koncercie z okazji 10-lecia podpisania Wspólnego Oświadczenia Województwa Opolskiego i Nadrenii-Palatynatu, który odbył się w Szkole Muzycznej w Opolu.

Opole
12 wrzesień W opolskim Urzędzie Marszałkowskim uczestniczył w spotkaniu z Premierem Landu Nadrenia-Palatynat – Kurtem Beck’em, prezydentem Landtagu – Joachimem Mertesem i delegacją Landu Nadrenia-Palatynat. Spotkanie poświęcone było obchodom 10-lecia podpisania Wspólnego Oświadczenia Województwa Opolskiego i Nadrenii-Palatynatu.
Opole

 

13-15 wrzesień Wziął udział w ostatnim w VII kadencji posiedzeniu Senatu RP i w posiedzeniach senackiej Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji.
Warszawa
16 wrzesień Uczestniczył w konferencji „Rada Europy – Unia Europejska wobec wyzwań współczesnego świata, zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, a następnie spotkał się z Thorbjornem Jagland’em, norweskim politykiem, sekretarzem generalnym Rady Europy, a zarazem przewodniczącym Komitetu Noblowskiego.
Warszawa

 

19 wrzesień Uczestniczył w posiedzeniu Koła Kultury PO w powiecie opolskim.
Opole
22-26 wrzesień Na zaproszenie prezydenta Republiki Azerbejdżanu İlham’a Əliyevuczestniczył w uroczystościach towarzyszących obchodom 20-lecia istnienia Republiki.
Baku
28 wrzesień Wziął udział w obchodach Jubileuszu 70-lecia Profesora Jana Kubika, które odbyły się na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej.
Opole
29 wrzesień Spotkał się z panią Dziekan Wydziału Budownictwa prof. Stefanią Grzeszyk i Ilse Stohrer – wdową po prof. Martinie Stohrerze, byłym rektorze F.U.S. Stuttgart.

Opole
30 wrzesień Wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2011/2012 połączonej z obchodami jubileuszu 45-lecia opolskiej uczelni technicznej.

 

Opole