5-5. styczeń wziął udział w posiedzeniach senackich Komisji : Praw Człowieka, Praworządności i Petycji; Nauki, Edukacji i Sportu
Warszawa
10-12. styczeń Uuczestniczył w 68. posiedzeniu Senatu RP
Warszawa
16. styczeń przebywał w Paryżu gdzie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
Francja
23-28. styczeń uczestniczył w zimowej Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W dniu 24 stycznia br., Rada Europy wyznaczyła senatora RP – prof. Piotra Wacha na reportera (sprawozdawcę) do monitorowania wypełniania zobowiązań członkowskich i sytuacji politycznej w Republice Mołdawii, z czym wiązać się będą różne obowiązki i wyjazdy. Misja reporterska jest dwuosobowa, a drugą osobą, która już wcześniej była wyznaczona jest Pani Lise Christoffersen z Norwegii.
Francja