2-5 sierpnia Uczestniczył w 82. posiedzeniu Senatu RP oraz w posiedzeniach senackich komisji: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Warszawa
15 sierpnia Na zaproszenie dowództwa wojskowego, władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich wziął udział w obchodach Święta Wojska Polskiego i uroczystościach towarzyszących tym obchodom na opolskim Rynku.
Opole