1-6 października Będąc stałym członkiem i wiceprzewodniczącym polskiej delegacji parlamentarnej przebywał we Francji gdzie uczestniczył w jesiennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Strasburg
 7 października Na zaproszenie Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu Opolskiego – prof. Krystyny Czai uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2011/2012, a następnie w podsumowaniu Konferencji „Bezpieczny Szpital. Bezpieczny Pacjent” podczas którego odbyło się wręczenie nagród w Plebiscycie „Opolski Sokrates”.
Opole
9 października Oddał głos w Wyborach parlamentarnych 2011 r.

 

W Wyborach parlamentarnych 2011 został, po raz trzeci, wybrany na senatora RP VIII kadencji – w okręgu wyborczym nr 52: Opole i powiat opolski.

Opole