1 marca

Warszawa

 wziął udział w spotkaniu z delegacją parlamentarną Komitetu ds. Rodziny, Polityki Młodzieżowej, Sportu i Turystyki Rady Najwyższej Ukrainy a następnie uczestniczył w konferencji „Polska piłka nożna przed Euro 2012”, która została zorganizowana pod patronatem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu a poświęcona była stanowi przygotowań Polski i Ukrainy do Euro 2012.
 
2-3 marca

Warszawa

uczestniczył w 71. posiedzeniu Senatu RP.
 
7-11 marca

Warszawa

uczestniczył w posiedzeniach Krajowej Rady Prokuratury.
15 marca

Warszawa

wziął udział w posiedzeniach senackich komisji : Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

a następnie w spotkaniu Polsko-Tureckiej Grupy Parlamentarnej z udziałem delegacji i przewodniczącego Komisji ds. Unii Europejskiej w Wielkim Zgromadzeniu Narodowym Turcji – p. Kasar Yakis.

 
16-17 marca

Warszawa

uczestniczył w 72. posiedzeniu Senatu RP.
   
20-24 marca

Mołdawia

przebywał w Kiszyniowie i w Republice Autonomicznej Gaganzji jako reporter-sprawozdawca, wyznaczony przez Radę Europy, do monitorowania wypełniania zobowiązań członkowskich i sytuacji politycznej w Republice Mołdawii. Drugim członkiem Misji Reporterskiej jest Pani Lise Christoffersen z Norwegii. Reporterzy spotkali się z prezydentem i premierem Mołdawii, szefami partii rządzących i opozycyjnych, ambasadorami, przewodniczącymi rady sądownictwa, szefami agencji antykorupcyjnej, ministrami spraw: zagranicznych, sprawiedliwości, reintegracji, szefami radia i telewizji itd. Na wstępne podsumowanie wyników monitoringu wzięli udział w Konferencji Prasowej w Kiszyniowie.
25-27 marca

Paryż

będąc wiceprzewodniczącym i członkiem polskiej delegacji parlamentarnej, uczestniczył w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
29 marca

Opole

na zaproszenie prezesa Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich i dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej wziął udział w otwarciu i posiedzeniu XXI Opolskich Dni Elektryki

 

30-31 marca

Opole

uczestniczył w 73. posiedzeniu Senatu RP. W dniu 30 marca br. senator gościł i oprowadzał po gmachu Parlamentu RP guypę 21 studentów z Politechniki Opolskiej (II rok, kierunek administracja, studia dzienne pierwszego stopnia), członków studenckiego koła naukowego Koło Nauk o Administracji Ius publicum”.