1-3. lutego wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Prokuratury.
Warszawa
3-4. lutego uczestniczył w 70. posiedzeniu Senatu RP i posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
Warszawa
7. lutego na zaproszenie Regionalnego Komitetu ds. budowy obwodnicy Nysy i Niemodlina uczestniczył w kolejnym spotkaniu Komitetu z władzami wojewódzkimi, miejskimi, powiatowymi i parlamentarzystami Ziemi Opolskiej, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
Opole
8. lutego wziął udział w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Warszawa
14. lutego spotkał się z przedstawicielami Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu: dr hab. Danutą Duś, dr Jolantą Łukaszewicz, dr Lidią Karabon i prof. Januszem Boratyńskim.
Tematem spotkania było przedstawienie uwag do projektu ustaw : Prawo o szkolnictwie wyższym i o stopniach naukowych i tytule naukowyma następnie spotkał się z prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej (Ukaraina) w Niemodlinie Zbigniewem Jagielnickim celem omówienia wsparcia planowanych działań Stowarzyszenia w roku bieżącym na rzecz Polonii i Polaków na Ukrainie
 
15-16. lutego przebywał w stolicy gdzie uczestniczył w a następnie w spotkaniu członków Stowarzyszenia Europejskich Parlamentarzystów na rzecz Afryki (AWEPA), w której udział wzięła przewodnicząca tej organizacji – pani Miet Smet, belgijska parlamentarzystka i Minister Stanu.
Warszawa
17-19. lutego uczestniczył w posiedzeniu Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które odbyło się w Paryżu
Francja
23-24. lutego wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Prokuratury i posiedzeniu Komisji Praw Człowieka< Praworządności i Petycji
Warszawa
25. lutego na zaproszenie Marszałka Województwa Opolskiego uczestniczył w gali podsumowującej wyniki konkursu o Krajową Rezerwę Wykonania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego w województwie opolskim, która zorganizowana była w Filharmonii Opolskiej
Opole
28. lutego Uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu ws. Ustawy o szkolnictwie wyższym.
Warszawa