7-9 listopada 8 listopada 2011 r. uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Senatu RP VIII kadencji.
Warszawa
11 listopada Wziął udział w uroczystościach towarzyszących wojewódzkim obchodom święta niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.
Opole
13 listopada Uczestniczył we mszy św. w intencji zmarłych pracowników Politechniki Opolskiej, która została odprawiona w Kościele Przemienienia Pańskiego w Opolu.
Opole
14 listopada Wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.
Opole
16 listopada Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które odbyło się w Paryżu.
  Francja
17 listopada Był obecny na 2. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
23-24 listopada Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Stałej Biura Rady Europy, które odbyło się w Edynburgu.
 Szkocja
23-24 listopada Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Stałej Biura Rady Europy, które odbyło się w
Edynburgu.
Szkocja
28 listopada –
1 grudniaMołdawia
Jako stały sprawozdawca Rady Europy ds. monitorowania wypełniania zobowiązań członkowskich i sytuacji politycznej w Republice Mołdawii przebywał w Kiszyniowie, gdzie uczestniczył w jej pracach.