1 lipca Był obecny na Zgromadzeniu Posłów i Senatorów zwołanym z okazji objęcia przez Polskę Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, a następnie w posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Warszawa
4 lipca Spotkał się z pracownikami naukowymi opolskiej uczelni technicznej poświęconemu publikacjom naukowym w renomowanych wydawnictwach zagranicznych.
Opole
5 lipca Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, a następnie w spotkaniu z ambasadorem Pakistanu w Polsce – Murad`em Ali poświęconej omówieniu aktualnej sytuacji politycznej w Republice Pakistanu.
Warszawa
6-7 lipca Wziął udział w 80. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
20-21 lipca Brał udział w posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 Warszawa
26 lipca Uczestniczył w konferencji AWEPA zorganizowanej przez członków Stowarzyszenia Europejskich Parlamentarzystów na rzecz Afryki.
Warszawa
27-28 lipca Wziął udział 81. posiedzeniu Senatu RP i posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Krajowej Rady Prokuratury.
Warszawa