5 kwietnia

Opole

uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Fundacji „PRO-LEGE” w Opolu,  której misją jest ograniczanie i zapobieganie przestępczości, podnoszenie świadomości wiktymologicznej i rozbudzanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz poprawa bezpieczeństwa obywateli poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej.
 
7 – 8 kwietnia

Warszawa

wziął udział w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, oraz spotkał się z :

– Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnikiem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii – J. E. Bogumiłem Luftem.

Tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w Republice Mołdawii w związku z wyborami rządowymi, które odbędą się w czerwcu 2011 r. oraz z problemami z wyborem prezydenta tego kraju

– Ambasadorem Gruzji – Konstantinem Kavararadze w celu omówienia programu wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i przebiegu procesu monitoringu w Republice Gruzji.

 
12 – 15 kwietnia

Francja

uczestniczył w wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu.
19 kwietnia

Warszawa

uczestniczył w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 
20 kwietnia

Opole

wziął udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu Politechniki Opolskiej poświęconemu dyskusji środowiska akademickiego tej uczelni nad znowelizowaną ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz przedstawieniu i interpretacji jej szczegółowych zapisów,

a następnie w posiedzeniu Rady Opolskiego Centrum Onkologii.

   
26 – 29 kwietnia

Warszawa

uczestniczył w 75. posiedzeniu Senatu RP i posiedzeniu senackiej Komisji Nauki Edukacji i Sportu