1 grudnia

Przebywał w Kiszyniowie, gdzie uczestniczył w pracach komisji monitoringowej ds. Mołdawii, jako stały sprawozdawca Rady Europy.
Mołdawia 
5-7 grudnia Wziął udział w posiedzeniu Komisji Kultury, Nauki i Edukacji, które odbyło się w Paryżu.
Francja
10 grudnia Uczestniczył w spotkaniu upamiętniającym 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, które było połączone z wręczeniem Odznak Honorowych „ za Zasługi dla Województwa Opolskiego w czasie stanu wojennego, prezentacją filmowo-zdjęciową oraz rzeźb i występem artystycznym laureatów Konkursu Pieśni Patriotycznej. Obchody rocznicowe odbyły się w Filharmonii Opolskiej.
Opole
11 grudnia Wziął udział w imprezach pn. „Święta z Prezydencją” towarzyszących obchodom Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w województwie opolskim, które odbyły się na opolskim rynku.
Opole
12 grudnia Uczestniczył w pierwszym spotkaniu Samorządu Województwo Opolskiego z przedstawicielami Regionu poświęconemu omówieniu postępów w realizacji najważniejszych zadań samorządu województwa i wykorzystania środków unijnych.
  Opole
13-15 grudnia Wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej.
Warszawa
19-22 grudnia Uczestniczył w 3. posiedzeniu Senatu RP i w posiedzeniach Komisji Ustawodawczej i w Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
  Warszawa
29 grudnia

 Opole

 

     Wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala
Wojewódzkiego w Opolu.