1 czerwca Uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Rady Prokuratury.
Warszawa
4 czerwca Przyłączył się do mieszkańców Opola i Opolszczyzny biorących udział w czterokilometrowym marszu „Zdrowie Opolskie” oraz imprezach wpisanych w program tegorocznego święta województwa opolskiego.
Opole
7 – 10 czerwca Wziął udział w 78. posiedzeniu Senatu RP i posiedzeniach senackich komisji : Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji.
Warszawa
14 – 17 czerwca Uczestniczył w 79. posiedzeniu Senatu RP i posiedzeniach Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji.
Warszawa
20 -24 czerwca Wziął udział w posiedzeniach letniej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które odbyło się w Strazburgu.
Francja
27 czerwca Spotkał się z dyrektora Państwowego Instytutu Naukowego – Instytut Śląski w Opolu – dr Teresą Sildrą-Gwiżdż. Tematem spotkania było przedstawienie i omówienie działalności Instytutu i jego perspektyw.
Opole
28-30 czerwca Uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Rady Prokuratury.
Warszawa