5. września na zaproszenie Starosty Opolskiego – Henryka Lakwy i Wójta Gminy Murów – Andrzeja Puławskiego wziął udział w powiatowo-gminnych dożynkach „Murów 2010”.
Murów
7. września uczestniczył w spotkaniu z Ambasadorem Pakistanu w Polsce – Murad Alim`em poświęconym powołaniu i omówieniu zakresu działania Grupy Międzyparlamentarnej Polsko-Pakistańskiej.
Warszawa
8-10. września przebywał w Paryżu, gdzie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Francja
10. września wziął udział w spotkaniu z członkami delegacji Armeńsko-Polskiej Parlamentarnej Grupy Przyjaźni i z jej przewodniczącym – Hrairem Karapetyanem, którzy przebywali z wizytą w stolicy naszego kraju.
Warszawa
12. września uczestniczył w Wojewódzkich Uroczystościach Dożynkowych, które zorganizowano na stadionie sportowym w Dzierżysławiu w gminie Kietrz.
Dzierżysław
21. września był obecny na inauguracyjnym posiedzeniu Krajowej Rady Prokuratury. Następnie wziął udział w spotkaniu z Ambasadorem Republiki Armenii w Polsce – J. E. Ashotą Galoman`em zorganizowanym w związku z obchodami święta narodowego tego kraju.
Warszawa
23. września na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatu Głubczyckiego Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Strzeleckiego uczestniczył obchodami 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów do rad gmin.
Kędzierzyn – Koźle
25. września podczas otwarcia II Wojewódzkiej Konferencji Nauczycieli Matematyki, zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu wygłosił prelekcję wprowadzającą.
Opole
27. września uczestniczył w spotkaniu Rady Społecznej Szpitala Ontologicznego w Opolu
Opole
29. września wziął udział w posiedzeniu Kapituły Odznaczeń Rady Miasta Opola, które odbyło się w opolskim Ratuszu.
Opole
30. września był obecny na wspólnym posiedzeniu przedstawicieli polskiego Parlamentu z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Barbarą Kudrycką poświęconym projektom ustaw z zakresu szkolnictwa wyższego, a następnie na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka , Praworządności i Petycji.
Warszawa