4-6. styczeń W stolicy, gdzie uczestniczył w posiedzeniach senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Warszawa
7. styczeń Uczestniczył w spotkaniu opłatkowy opolskich środowisk akademickich, które odbyło się w Muzeum Diecezjalnym w Opolu.
Opole
11-12. styczeń Wziął udział w 47 posiedzeniu Senaty RP i wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Warszawa
14-19. styczeń Przebywał w Kijowie i Odessie gdzie uczestniczył w misji obserwacyjnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wyborów prezydenckich na Ukrainie.
Ukraina
23-29. styczeń W Strasburgu uczestniczył w I sesji plenarnego posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Francja