3-6 sierpnia uczestniczył w 61. posiedzeniu Senatu RP i czterech posiedzeniach senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Warszawa
10-13. lipca uczestniczył w 62. posiedzeniu Senatu RP i posiedzeniach senackich komisji: Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz trzech posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Warszawa