1. października na zaproszenie Posła na Sejm RP Andrzeja Buły i burmistrza Kluczborka wziął udział w uroczystym otwarciu Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego „Stobrawa” w Kluczborku.
Kluczbork
2-8. października uczestniczył w posiedzeniu jesiennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Strasburg
14-15. października wziął udział w posiedzeniach Komisji Praw Człowieka , Praworządności i Petycji
Opole
15-16. października uczestniczył w dwudniowym wyjazdowym posiedzeniu Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej.
Wisła
16. października był obecny na charytatywnym meczu piłkarskiego pamięci wicemarszałek Krystyny Bochenek, w którym grały reprezentacje Senatu RP i Senatów Uczelni Polskich.
Bytom
16-19. maja uczestniczył w posiedzeniu przewodniczących komisji parlamentarnych ds. nauki i innowacyjności krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Bruksela
20. października był obecny w holu główny gmachu Sejmu na uroczystościach odsłonięcia tablic ku czci posłów i senatorów oraz Macieja Płużyńskiego, marszałka Sejmu RP III kadencji – ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia br., a po jej zakończeniu uczestniczył we Mszy Świętej odprawionej w Kościele Św. Aleksandra przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. w intencji osób, które poniosły śmierć w wyniku tej katastrofy.
Warszawa
20-22. października uczestniczył w 63. Posiedzeniu Senatu RP i posiedzeniach Komisji Praw Człowieka , Praworządności i Petycji.
Warszawa
23-24. października wziął udział w międzynarodowej konferencji pt. „Kto posiada moc decyzyjną nad życiem? Debata bioetyczna w społeczeństwie” z udziałem bioetyków z 12 państw Europy. Konferencję zorganizował Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, a jej problematyka zbiegła się z pierwszym czytaniem w polskim Sejmie ustawy o in vitro. W trakcie obrad Senator przedstawił prace nad tą ustawą w polskim parlamencie i poinformował, że autorzy projektów ustawy chętnie korzystają z opinii szerokiego grona ekspertów. Uważał, że ustawa o in vitro w Polsce jest potrzebna ponieważ w obecnym stanie prawnym ludzkie zarodki pozbawione są jakiejkolwiek ochrony.
Opole
25. października uczestniczył w spotkaniu parlamentarzystów Ziemi Opolskiej z dyrektorami aresztów śledczych i zakładów karnych, poświęconym prezentacji jednostek penitencjarnych , wdrożonej reformie i najpilniejszym problemom więziennictwa.
Turawa
26. października wziął udział w kolejnym posiedzeniu Krajowej Rady Prokuratury
Warszawa
25. października był obecny na posiedzeniach Komisji Praw Człowieka , Praworządności i Petycji.
Warszawa