1. marzec Na zaproszenie władz Miasta Opola uczestniczył w uroczystości upamiętniającej Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Niepodległościowego, która odbyła się, w naszym mieście po raz pierwszy, przy tablicy upamiętniającej „żołnierzy wyklętych”.Następnie spotkał się z prezydentem miasta Opola by zapoznać się ze stanowiskiem władz miejskich w sprawie założeń i realizacji projektu na wydzierżawionych od Urzędu Miasta ponad 2 hektarach ziemi do budowy w Opolu próbnego toru miejskiej napowietrznej kolejki gondolowej.
Opole
2. marzec Wziął udział w spotkaniu z przewodniczącym Związków Zawodowych Opolskich Służb Więziennych – Czesławem Tułą, na którym zapoznał się z uwagami i postulatami dotyczącymi planowanym zmianom w ustawie o Służbie Więziennej.
Opole
3. marzec Uczestniczył w spotkaniu z ambasador Pakistanu w Polsce –
Panią Selmą Ilahi Baloch. Celem spotkania było omówienie powołania i zakresu działania Grupy Międzyparlamentarnej Polsko-Pakistańskiej.
Warszawa
4. marzec Wziął udział w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji poświęconemu min. nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej.Następnie spotkał się z ambasadorem Gruzji w Polsce – Konstatinem Kawtaradze w sprawie omówienia programu II sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i debaty o skutkach konfliktu zbrojnego Rosja-Gruzja.
Warszawa
5. marzec Uczestniczył w uroczystości nadania Doktora Honoris Causa
Uniwersytetu Opolskiego – prof. Krzysztofowi Zanussiemu, jednemu z najwybitniejszych reżyserów polskiego kina.
Opole
6. marzec W Hotelu „Weneda” uczestniczył w spotkaniu członków Platformy Obywatelskiej z Opolszczyzny z ministrem spraw zagranicznych – Radkiem Sikorskim, które odbyło się w ramach wewnętrznej kampanii dot. wyboru kandydata PO na prezydenta RP.
Opole
9. marzec Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Warszawa
10. marzec Wziął udział w posiedzeniu Komisji Kultury, Nauki i Edukacji
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy poświęconym raportowi dot. zakazu stosowania, przez policje niektórych krajów UE, urządzeń akustycznych typu „MOSQUITO” , jako metod rozpraszania w stosunku do osób młodocianych.
Paryż
12. marzec Uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu którego tematem było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.
Warszawa
16. marzec Razem z senatorem RP – prof. Ryszardem Knosalą, był
współorganizatorem spotkania z sołtysami wsi opolskich, które odbyło się w sali Hotelu Mercure. Celem spotkania było omówienie Ustawy samorządzie gminnym i zebranie, w ramach działalności senatorskiej, uwag i zastrzeżeń o funkcjonowaniu w praktyce zapisów ww. ustawy w celu podjęcia inicjatywy dotyczącej wniesienia niezbędnych i oczekiwanych zmian i nowelizacji.
Opole
17-19. marzec Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które odbyło się w Paryżu.
Francja
24. marzec Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka , Praworządności i Petycji.
Warszawa
24-26. marzec Przebywał w Madrycie gdzie wziął udział w naradzie przewodniczących Komisji Parlamentów krajów członkowskich Unii Europejskiej poświęconej „Nauce i Innowacyjności”.
Hiszpania
30-31. marzec Przebywał w stolicy gdzie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka , Praworządności i Petycji, a także w spotkaniu z H. E. Ministrem Republiki Tureckiej ds. Unii Europejskiej – Egemen Baģiş`Em. Celem spotkania było przedstawienie stanowiska Turcji w sprawie akcesji do UE.
Warszawa