4. maja Na zaproszenie rektora Politechniki Opolskiej uczestniczył w obchodach Święta Politechniki Opolskiej, którego głównym punktem programu były promocje doktorów habilitowanych i doktorów oraz wręczenie odznaczeń pracownikom z długoletnim stażem pracy w uczelni.
Opole
5. maja Wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Muzeum
Opole
6. maja Był obecny na posiedzeniach senackich komisji : Nauki, Edukacji i Sportu; Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Warszawa
7 maja Uczestniczył w obchodach 65 rocznicy zakończenia II wojny Światowej
zorganizowanych przez dowództwo 10. Opolskiej Brygady Logistycznej i Opolski Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Opole
9-11. maja Przebywał w Istambule gdzie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Turcja
12-13. maja Uczestniczył w 54. posiedzeniu Senatu RP i senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Warszawa
12-13. maja Uczestniczył w 54. posiedzeniu Senatu RP i senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Warszawa
18-20. maja przebywał w Paryżu, gdzie wziął udział w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Francja
22. maja Wziął udział w zjeździe Regionu Opolskiego Platformy Opolskiej RP, na którym dokonano wyboru władz regionalnych. Przewodniczącym Regionu Opolskiego PO RP po raz kolejny został wybrany poseł Leszek Korzeniowski, którego rekomendował marszałek województwa Józef Szebesta.
Kluczbork
22. maja Uczestniczył w 55. i 56. posiedzeniach Senatu RP i w zebraniach senackich Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Warszawa