2-5. listopada przebywał w stolicy Francji, gdzie uczestniczył w posiedzeniach Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Paryż
9. listopada na zaproszenie przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Opolskiego będącej podsumowaniem, a zarazem zakończeniem kadencji 2006-2010.
Opole
10. listopada uczestniczył w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka , Praworządności i Petycji
Warszawa
11. listopada wziął udział w uroczystościach towarzyszących wojewódzkim obchodom święta odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.
Opole
14. listopada wziął udział we mszy świętej w intencji zmarłych pracowników Politechniki Opolskiej, która została odprawiona w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu.
Opole
15-17. listopada był obecny na posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Paryż
17-19. listopada uczestniczył w posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Warszawa
21. listopada wziął udział w Wyborach Samorządowych.
Opole
23-25. listopada uczestniczył w 65. posiedzeniu Senatu RP i posiedzeniach senackich Warszawa Praw Człowieka , Praworządności i Petycji oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Warszawa
26-29. listopada z ramienia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przebywał w Kiszyniowie i Jelovani gdzie uczestniczył misji obserwacyjnej przedterminowych wyborów parlamentarnych.
Mołdawia