1-2 lipca przebywał w stolicy gdzie uczestniczył w dodatkowym 58. posiedzeniu Senatu RP i posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności i Petycji.
Warszawa
6-9. lipca uczestniczył w 59. posiedzeniu Senatu RP i kolejnym posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Warszawa
20-23. lipca był obecny na 60. posiedzeniu Senatu RP i dwóch posiedzeniach senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, a także Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Warszawa
24. lipca uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego RP i złożeniu przysięgi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Warszawa
28. lipca na zaproszenie Posła na Sejm RP Roberta Węgrzyna uczestniczył w spotkaniu poświęconemu ochronie przeciwpowodziowej powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i podjętym działaniom oraz planom w zakresie stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
Bierawa