7-9. kwiecień Uczestniczył w 52. posiedzeniu Senatu RP oraz w posiedzeniach komisji senackich : Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji a także Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Warszawa
12. kwiecień Spotkał się z przedstawicielami Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu : prof. Jackiem Szepietowskim – dyrektorem Instytutu. Dr Krystyną Dębrowska, dr Jackiem Rybką i Lidią Karabon. Celem spotkania było omówienie poprawek do Ustawy o Polskiej Akademii Nauk i skutków pominięcia w projekcie ustawy zasad wynagradzania pracowników instytutów PAN.
Następnie uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.
Opole
14. kwietnia Wziął udział w zgromadzeniu posłów i senatorów Rzeczpospolitej Polskiej i Mszy parlamentarnej – uroczystościach żałobnych poświęconych zmarłym uczestnikom tragicznego lotu do Smoleńska w dniu 10 kwietnia 2010 r.
Warszawa
15-18. kwietnia na zaproszenie Parlamentu azerskiego przebywał w Baku gdzie uczestniczył w międzynarodowej konferencji „The 2010 Parliamentary elections: more transparent and more democratic”. W związku z problemami w komunikacji lotniczej spowodowanej skutkami wybuchu wulkanu islandzkiego, panującą w Polsce żałobą po ofiarach katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem i zaplanowanymi uroczystościami pogrzebowymi polskiej Pary Prezydenckiej przyleciał do Krakowa odrzutowym samolotem z premierem Azerbejdżanu – Ilhamem ӘLIYEV`em i towarzyszącą mu delegacją.
Azerbejdżan
19. kwietnia Wziął udział we Mszy świętej poświęconej 70 rocznicy mordu w Katyniu, która odbyła się w Kościele świętego Michała w Opolu z inicjatywy Związków Zawodowych Służb Więziennych działających przy Areszcie Śledczym w Opolu.
Opole
20. kwietnia Na zaproszenie rektora Politechniki Opolskiej – prof. Jerzego Skubisa uczestniczył w spotkaniu byłych rektorów, poprzednich kadencji, opolskiej uczelni technicznej. Spotkanie poświęcone było wymianie poglądów dotyczących najistotniejszych spraw dla uczelni i opolskiego środowiska akademickiego w kontekście rektorskiej odpowiedzialności i zdobytych doświadczeń.
Opole
22. kwietnia Był obecny na pogrzebie tragicznie zmarłej, w katastrofie lotniczej polskiego samolotu rządowego pod Smoleńskiem, wicemarszałek Senatu RP – Krystyny Bochenek.
Katowice
23. kwietnia Wziął udział w spotkaniu Polsko – Tureckiej Grupy Międzyparlamentarnej z Resitem Umanem – ambasadorem Republiki Turcji w Warszawie oraz z przedstawicielami społeczności tureckiej w Polsce zorganizowanym w związku z obchodami rocznicy ustanowienia w Turcji Parlamentu (23. 04. 1920 r.).
Warszawa
26-30. kwietnia Uczestniczył w posiedzeniu wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu.
Francja