8-9. grudnia uczestniczył w posiedzeniach Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Warszawa
10-12. grudnia wziął udział w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Paryż
13. grudnia był obecny na posiedzeniu Komisja Praw Człowieka , Praworządności i Petycji poświęconym rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Senatu RP oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, a także ustawy – Kodeks wyborczy.
Warszawa
14-17. grudnia uczestniczył 66. posiedzenie Senatu RP oraz w konferencji pt. „Parlamentarny wymiar polskiego przewodnictwa w UE w II połowie 2011 r., a także w spotkaniu członków Grupy Parlamentarnej Polsko-Tajwańskiej z Ambasadorem Tajwanu w Polsce David`em Yi-min Liu.
Warszawa
19. grudnia wziął udział w przedświątecznym spotkaniu opłatkowym z pacjentami i pracownikami Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, a także z członkami Rady Społecznej Szpitala.
Opole