6-8. września Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Kultury Nauki i Edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które odbyło się w Kopenhadze.
Kopenhaga
11. września Na zaproszenia Marszałka Województwa Opolskiego wziął udział w Konferencji „Szanse i możliwości III sektora” , która odbyła się w ramach Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych i podczas której zostały wręczone nagrody „Opolskie Niezapominajki 2008”.
Opole
12. września Uczestniczył w oficjalnym otwarciu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków, w ramach którego odbyły się : VII Memoriał im. Leszka Kusznierewicza, Drużynowy Konkurs Skoków Wzwyż, zawody przedszkolaków z udziałem olimpijczyków i IV Opolski Festiwal Skoków.
Opole
14. września Wziął udział w Konferencji „Energia odnawialna w rozwoju regionów Europy”, której organizatorem był Zarząd Województwa Opolskiego.
Opole
16. września Uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Warszawa
21. września Spotkał się z dyrektor Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu – dr Teresą Sołdrą-Gwiżdż. Tematem spotkania była problematyka wynikają z projektu Ustawy o Jednostkach Badawczo-Rozwojowych. Był obecny na spotkaniu z przedstawicielami Samorządu Województwa Opolskiego poświęconemu omówieniu wsparcia, przez opolskich parlamentarzystów, dla działań władze regionu podejmowanych w celu realizacji ważnych inwestycji dla Śląska Opolskiego, które finansowane byłyby z budżetu państwa na 2010 r.
Opole
22-24. września Przebywał w stolicy gdzie uczestniczył w 40. posiedzeniu Senatu RP. i kolejnej nardzie członków senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Warszawa
25. września Na zaproszenie dziekana Wydziału Mechanicznego i władz rektorskich Politechniki Opolskiej uczestniczył w Ogólnopolskim Seminarium pt. „Postępy w badaniach przepływów wielofazowych” poświęconym Jubileuszowi 35-lecia pracy Profesora Leona Troniewskiego na opolskiej uczelni technicznej. Na uroczystościach Jubileuszowych był obecny także prof. Jerzy Buzek – przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
Opole
14. września Wziął udział w jesiennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, która odbyła się w Strasburgu.
Francja