Przebywał w Warszawie gdzie wziął udział w spotkaniu polskiej delegacji parlamentarnej Rzeczypospolitej Polskiej do Zgromadzenia parlamentarnego Rady Europu, a także w spotkaniu z udziałem Delegacji ds. Jedności z Afryką.
Warszawa
9-10. stycznia Uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, które odbyło się w Zakrzewie z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.
Warszawa
12. stycznia Na zaproszenie Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego wziął udział w spotkaniu parlamentarzystów Ziemi Opolskiej poświęconym omówieniu stanu prac legislacyjnych nad rozwiązaniami istotnymi dla funkcjonowania regionu i administracji publicznej, przeciwdziałaniu skutkom kryzysu gospodarczego i problemom Opolszczyzny.
Opole
13. stycznia W Warszawie wziął udział w posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej.
Warszawa
14-15. stycznia Uczestniczył w 25. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
20-21. stycznia W Warszawie był obecny na spotkaniu z Radosławem Sikorskim w Ministerstwie Spraw Zagranicznych poświęconym sprawom ujętym w porządku obrad dwóch następnych sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Warszawa
 
22-30. stycznia Przebywał w Londynie na posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Londyn