1-2. października Uczestniczył w jesiennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy, która odbyła się w Strasburgu.
Francja
4-6. października Wziął udział w kolejnym posiedzeniu Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które tym razem odbyło się w Budapeszcie i poświęcone było omówieniu dotyczącego zakazu stosowania w UE akustycznych urządzeń odstraszających wysokiej tonacji dźwięków tzw. „Mosquito”, jako metod prewencji w stosunku do osób młodocianych
Węgry
7-8. października Brał udział w 41. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
14-16. października Na zaproszenie rektora Politechniki Opolskiej uczestniczył
Opole w trzeciej międzynarodowej konferencji nt. Perspektyw naukowej i ekonomicznej współpracy UE i Chin w XXI w., gdzie wystąpił z referatem poświęconym śp. Martinowi Stohrerowi, byłemu rektorowi niemieckiej uczelni technicznej Hochschule für Technik Stuttgart, Honorowego Obywatela Miasta Opola, Przyjacielowi Politechniki Opolskiej oraz organizatorowi pierwszej, w 2003 roku, konferencji Niemcy – Polska – Chiny.
Opole
17-19. października Wziął udział w Międzynarodowych Warsztatach Doktoranckich z wystąpieniem na temat strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w UE i wymogów procesu bolońskiego.
Wisła
20-22. października Brał udział w 42. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
22. października Na zaproszenie prof. Barbary Kudryckiej uczestniczył w uroczystości wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne, która odbyła się na Zamku Królewskim.
Warszawa
23. października Wziął udział w konferencji, która odbyła się w opolskim Urzędzie Marszałkowskim w ramach debaty społecznej na temat projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 : regiony, miasta, obszary wiejskie, zorganizowanej przy współudziale Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Opole
28-29. października Przebywał w stolicy, gdzie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, a jako wiceprzewodniczący Grupy Międzyparlamentarnej Polsko – Tureckiej, w uroczystościach związanych z obchodami Święta Narodowego Turcji.
Warszawa