3. marca Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworzą…dności i Petycji, a następnie, na zaproszenie senatora – prof. Janusza Rachonia, w spotkaniu rektorów polskich uczelni akademickich, którego celem było omówienie projektu finansowania polskiej nauki i instytucji badawczych, a które odbyło się na Politechnice Warszawskiej.
Warszawa
4-5. marca Wziął udział w 28. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
9-11. marca Przebywał w Paryżu, gdzie brał udział na posiedzeniu Francja Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Francja
18-19. marca Był obecny na 29. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
23-25. marca Wziął udział w posiedzeniu Komisji Kultury, Nauki i Hiszpania Edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które tym razem odbyło się w hiszpańskiej Mollinie i poświęcone było spotkaniu z organizacjami młodzieżowymi w sprawie zakazu stosowania akustycznych urządzeń odstraszają…cych wysokiej tonacji dźwięków tzw. – Mosquitoâ, jako metod prewencji w stosunku do osób młodocianych.
Warszawa
26. marca Uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Praw Warszawa Człowieka, Praworzą…dności i Petycji.
Warszawa
31. marca Na zaproszenie ambasadora Republiki Armenii wziął udział w uroczystości z okazji wręczenia nagrody “Garbis Papazianâ” Generalnego Ormiańskiego Charytatywnego Zwią…zku (AGBU) za 2008 r. Ks. Infulatowi Stanisławowi Pinderze za akademickie dokonania i wykonanie szczególnie cennej publikacji o Armenii.
Warszawa