3. maja Uczestniczył w obchodach Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja, a następnie wziął udział w uroczystej sesji Rady Miasta Opola.
Opole
5-7. maja Uczestniczył w 32. posiedzeniu Senatu RP
Warszawa
12. maja Wziął udział w posiedzeniu Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które odbyło się w Paryżu.
Paryż
18-19. maja Uczestniczył w posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Helsinki Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Helsinki
20. maja Jako wiceprzewodniczący Międzyparlamentarnej Grupy Polsko-Tureckiej spotkał się z Prezesem Fundacji Dunaj – Instytut Dialogu panem Selczuk Mustafą Ozganem. Tematem spotkania było przedstawienie działalności Fundacji i omówienie zakresu współpracy.
Warszawa
21. maja Był obecny na obradach Komisji Praw Człowieka, Warszawa Praworządności i Petycji
Warszawa
25. maja Na zaproszenie Kandydatki do Parlamentu Europejskiego – Opole Danuty Jazłowieckiej uczestniczył w posiedzeniu Regionalnej Konwencji Wyborczej Platformy Obywatelskiej RP, która odbyła się w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu.
Opole
26. maja Wziął udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych poświęconemu podsumowaniu dorobku Rady Europy, w jubileuszowym, 60 roku jej funkcjonowania.
Warszawa
27-28. maja Wziął udział w 34. posiedzeniu Senatu RP
Warszawa