3. lutego Wziął udział w posiedzeniach: Komisji Obrony Narodowej, oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Warszawa
4-5. lutego Uczestniczył w 26. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
5. lutego Był obecny na kolejnym posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej.
Warszawa
13. lutego Na zaproszenie przewodniczą…cego Sejmiku Województwa Opolskiego – Bogusława Wierdaka uczestniczył w Warszawie w spotkaniu parlamentarzystów województwa opolskiego, zorganizowanym przez Komisje Współpracy z Zagranicą… i Promocji Regiony Opolskiego oraz Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego, a poświęconym omówieniu sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w obliczu spowolnienia gospodarczego i podjęciu działań łagodzą…cych jego skutki dla regionu.Następnie uczestniczył w obradach Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej.
Warszawa