2-6. listopada Przebywał w stolicy, gdzie uczestniczył w posiedzeniach :
– 43. Senatu RP
– senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
– senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji
– Parlamentarnego Zespołu ds. Innowacyjności i Informatyzacji
Warszawa
11. listopada Wziął udział uroczystościach objętych programem obchodów Święta Niepodległości Polski, których organizatorem były władze samorządowe województwa opolskiego i miasta Opola.
Opole
12. listopada Był obecny na kolejnym posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Warszawa
13. listopada Uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami Święta Narodowego Angoli.
Warszawa
16. listopada Wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Klubu Platformy Obywatelskiej
Spała
17-18. listopada Był obecny na obradach Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
Paryż
18-19. listopada Przebywał w Szwajcarii, gdzie uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Europy.
Berno
20. listopada Wziął udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Innowacyjności i Informatyzacji.
Warszawa
21. listopada Spotkał się z przedstawicielami mieszkańców wsi opolskich w celu zaprezentowania możliwości dot. : skutecznego wykorzystania środków unijnych przeznaczonych dla rolnictwa, uruchamiania funduszy sołeckich, programu budowy dróg lokalnych oraz boisk Orlików. Podczas spotkania przedstawiono również planowaną ustawę o małej wytwórczości, która umożliwi rolnikom legalną sprzedaż (bez podatku) produkowane przez niech produkty.
Ozimek
23. listopada Na zaproszenie marszałka województwa opolskiego wziął udział w kolejnym spotkaniu z parlamentarzystami poświęconemu omówieniu zadań i projektów do realizacji ważnych dla Śląska Opolskiego, planowanych do sfinansowania z Budżetu Państwa w 2010.
Opole
24-26. listopada Uczestniczył w posiedzeniach senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, a także w Konferencji Pracodawców Polskich poświęconej obchodom 20-lecia działalności ; tej największej i najstarszej organizacji pracodawców w Polsce ; połączonej z rozdaniem „Wektorów 20-lecia”.
Warszawa
27. listopada Spotkał się z przedstawicielami mieszkańców wsi opolskich. Celem spotkania było omówienie planów rozwoju obszarów wiejskich w Województwie Opolskim.
Zagwiździe
29. listopada W ramach spotkań z przedstawicielami mieszkańców wsi opolskich przebywał w Pisarzowicach, gdzie odniósł się do planów rozwoju obszarów wiejskich w naszym województwie, budowy dróg lokalnych
i boisk Orlików, a także do możliwości wykorzystania przez rolników środków unijnych i funduszy sołeckich.
Ozimek